• Újjászületik az egykori lóvasút-végállomás épülete
  • Díjazták a legjobb normafai pavilonterveket
  • Elkészült a Normafa rehabilitációjának első üteme
  • Együttműködési megállapodás a BKK-val
  • Új irányjelző táblák a Normafánál

Célok és tervek

A Normafa egészen kivételes helyzetű rész a fővárosban: a városközponttól 15-20 percnyi utazással egy gyönyörű sportolásra és aktív kikapcsolódásra alkalmas park érhető el, mely több mint 100 éve a fővárosiak és környékbeliek kedvelt téli-nyári kiránduló-pihenő helye. Ilyen adottsággal, Szarajevó és Oslo kivételével, Európában egy főváros sem rendelkezik.  Bár a Normafa erdő besorolású terület, mégis évtizedek óta parkként használják a budapestiek. Rengetegen látogatják nap mint nap úgy, hogy nincs meg az ehhez szükséges infrastruktúra. Nincs például WC, orvosi felügyelet, nincsenek öltözők illetve csomagmegőrzők, nincs rendezve a környéken a parkolás sem, ezért hétvégén sokszor az erdőben, a természetvédelmi területen állnak a gépkocsik, ráadásul a közbiztonság is fejlesztésre szorul, gyakoriak például az autófeltörések. Arra is volt példa, hogy szatírt fogtak a környéken, és sajnos történtek erőszakos bűncselekmények is. Télen a rendezetlenség miatt előfordulnak súlyos síbalesetek. Gyakoriak a konfliktusok a sízők és a szánkózók közt, ha nincs hó, akkor pedig a biciklisták és a sétálók között van feszültség.
Sajnos az elmúlt évtizedekben számos olyan folyamat indult el, illetve zajlott, amelyek igazolhatóan károsították a környezetet, illetve bosszúságot okoztak a területre látogatóknak.

A terület egy része az elmúlt évtizedekben elcserjésedett, a rétek mérete jelentősen csökkent, ami számos védett állat- illetve növényfaj életterét szűkítette be, veszélyeztetve ezáltal az adott faj fennmaradását. Ilyen például a fokozottan védett csíkos boglárka, amelynek egyedszáma mára már alig néhány példány. Az ő fennmaradásukat segítené az ilyen elvadult, elcserjésedett területek megtisztítása.

A Normafa környéki gyepek természeti értékeinek megőrzése szempontjából kulcsfontosságú lenne egy helyes kaszálási gyakorlat kialakítása, ám a közjóléti érdekből hosszú évek óta végzett nyári kaszálások ezzel nincsenek kellőképpen összhangban. A vegetáció, az egyes fajok védelmében javasolt a mozaikos módszer, és kerülni kell a gyakori kaszálást.

A Natura 2000-es hatásvizsgálat szerint a terület egyre inkább ki van téve a szárazságnak, a gyepek állapota romlik, amit tovább súlyosbít, hogy már néhány cm-nyi hó lehullása esetén is erős a sízők, szánkózók jelenléte, ezáltal a gyepek további pusztítása. Amennyiben megfelelő hó mennyiséget lehetne biztosítani egyes területeken, a területre kijuttatott vízmennyiség jelentős mértékben ellensúlyozhatja az évtizedek óta fennálló szárazodási folyamatokat, ez hozzájárulhat a szárazodó gyepek vitalitásához, a talajvízháztartás javulásához.  (A jelenlegi helyzetben akár 3-5 cm hóborításnál is megindul a sízés, szánkózás, snowboardozás, ami komoly károsodást okoz).

A downhill kerékpárosok a tiltás ellenére is rendszeresen használják a területet, ami erős erózióhoz, a védett területek súlyos és néhol visszafordíthatatlan károsodásához vezetett.

Jelenleg a piknikezők számos illegális tűzrakóhelyet alakítanak ki, amelyek egyrészt könnyen erdőtüzekhez vezethetnek, másrészt fontos természetvédelmi területeket is károsítanak.

Ezeket a problémákat szeretnénk megoldani.

A rehabilitáció célja, hogy a Normafa és környéke visszanyerje egykori kiemelt szerepét, a XII. kerületben élők, a főváros lakossága, az iskolások számára elérhető közelségbe kerüljön a természetben, jó levegőn történő mozgás. Cél a legszigorúbb természetvédelmi szempontok figyelembe vétele mellett a Normafa területének egész éves kulturált használatának megteremtése.
Az elmúlt bő egy évben igyekeztünk meghallgatni minél több érdekelt és érintett felet, folyamatosan egyeztettünk civil szervezetekkel, azért, hogy közösen találjuk meg a Normafa rendbetételének legjobb és leginkább támogatott módját.
E mellett, miután természetvédelmi területről van szó, elkészült a közel két vegetációs ciklust átívelő Natura 2000-es hatásvizsgálat, amely arra ad választ, hogy az Európai Unió rendkívül szigorú környezetvédelmi szabályozásával összhangban mi valósítható meg a területen. A hatásvizsgálat eredményeit 2015. január 13-án sajtótájékoztató keretében mutattuk be, a hatásbecslés anyaga a nagyközönség számára elérhető. Néhány hét múlva a hatásvizsgálat eredményeit figyelembe vevő megvalósíthatósági tanulmány első fázisának sajtónyilvánosság előtti ismertetésére is sor kerül. A mostani hatásvizsgálatra épülő, a megvalósíthatósági tanulmányban megfogalmazott fejlesztési javaslatot a következő hónapokban több fórumon is (internet, kiadvány, nyilvános tervbemutatás) fogjuk megismertetni a kerületben élőkkel.
Ezt követően helyi népszavazáson fognak ezekről a konkrét tervekről véleményt mondani a hegyvidéki lakosok.

A Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete 2014. január 27-én határozatot fogadott el, amely tartalmazza a fő célkitűzéseket, és egyúttal a Normafa rehabilitációjával kapcsolatos helyi népszavazási kezdeményezés alapját adja. A 10/2015. (I.27.) Bp. Főv. XII.ker. Hegyvidéki Önk. kt. határozat a következőket tartalmazza.
A Képviselő-testület támogatja a Normafa területének a helyi népszavazást követő helyreállítását az alábbiak szerint:


a)            A Normafa megújítása során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a Normafa területének jelentős része  a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozik, természetvédelmi terület, valamint védett erdő. A Normafa helyreállításánál a Zugligeti úttól Budakeszi határáig, a Szépjuhászné úttól a Hegyhát útig terjedő területet egy környezeti egységként kell tekinteni.  A rekonstrukció során a Natura 2000-es természetvédelmi hatásbecslés megállapításai, valamint a környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni a Normafa történelmi, kulturális hagyományainak figyelembevételével. Kiemelten fontos a fenntarthatóság elve mentén az egész éves használat lehetőségének kidolgozása oly módon, hogy a Normafa környékén élők nyugalma ne sérüljön.


b)           A közlekedés szabályozása a Normafa területén a közösségi közlekedés előnyben részesítésével
Ennek keretében az Önkormányzat kezdeményezi az Eötvös út – Konkoly-Thege úti kanyar forgalomcsökkentését, a Távcső utca kiépítését, a buszforduló és a Normafa Síház melletti gépjárműparkoló áthelyezését az Eötvös út 40. és környékén lévő ingatlanok bevonásával. Az Önkormányzat szakmai és jogi támogatást nyújt a Fogaskerekű Vasút nyomvonalának meghosszabbításához és végállomásának elhelyezéséhez, szintén az Eötvös út 40. és környéke területére, továbbá kezdeményezi a Gyermekvasút környezetkímélő vasúttá történő átalakítását és a Libegő korszerűsítését.
A túlzott gépjárműforgalom csökkentése érdekében az Önkormányzat kezdeményezi a Normafa területén kívüli kisebb közösségi parkolók kialakítását (a Zugligeti úton, Budakeszi határában, a Szépjuhásznénál, a Hűvösvölgyben), ide vezető túraútvonalakat épít ki, valamint kezdeményezi P+R parkolók kialakítását a közösségi közlekedési hálózat megállóihoz kapcsolódóan.
 

c)            A területen található rossz műszaki állapotú, többnyire műemlékvédelem alatt álló épületek felújítása, új funkciók szerinti hasznosítása
Ennek keretében kerülhet sor természetvédelmi-oktatási központ kialakítására a Béla király út 59/E szám alatti ingatlanon, az egykori Fácán vendéglő épületének közösségi célú felújításával. Szintén feladat az önkormányzati tulajdonú, Zugligeti út 64. szám alatti, egykori Lóvasút végállomás épületének felújítása, közösségi célú hasznosítása.

d)           A „Normafa Kapu”, a Normafa központi területének megújítása, kialakítása
Az Önkormányzat tulajdonát képező, Eötvös út 48. szám alatti ingatlan adhat helyet az ún. „Normafa Kapu” látogató- és információs központnak. Kiemelten fontos az Eötvös út 40. szám alatti, egykori Olimpia Hotel kisajátításának és bontásának kezdeményezése. A parkoló áthelyezését követően kerülhet sor a Normafa Síház vendéglátó funkciójának kibővítésére, játszóhely, közösségi tér kialakítására.

e)           Korlátozott síelési lehetőség biztosítása
Ennek keretében valósítható meg a Szaniszló rét környékén az oktató sífutó pálya, a Kis-Norma lejtőn a hajdani sípálya egy részének a Mátyás király útig történő helyreállítása mobil felvonó telepítésével, a természeti környezetet nem károsító húzólift visszaállításával, illetve adalékmentes, csapadékvízből előállított hó felhasználásával.
Az Önkormányzat a síelést támogató fejlesztések hatásainak vizsgálatára egy környezetvédelmi szakemberekből álló bizottságot hoz létre, amelynek feladata folyamatosan figyelni a használatból adódó esetleges kockázatokat és a Normafa természeti környezeti értékeire gyakorolt hatásokat.
Biztosítani kell a szánkózás és a síelés biztonságos elkülönítését.   

f)            A közbiztonság javítása felügyeleti jelenléttel, illetve térfigyelő kamerák telepítésével

g)           A Normafa környezeti terhelésének, zsúfoltságának enyhítése érdekében a túraútvonalak nagyobb területre történő széthúzása, kijelölésük a Hűvösvölgyig és a Hármashatárhegyig
A biztonságos használat érdekében szükséges a futók, sífutók, túrázók, kerékpárosok, valamint a sétálók által használt útvonalak szétválasztása. A fogyatékkal élők, különösen a  mozgáskorlátozottak és látássérültek számára is látogatható területek kerülhetnek kialakításra.

h)           A szükséges infrastrukturális háttér kialakítása
Ennek keretében az Önkormányzat többek között csomagmegőrzőket, öltözőket, padokat, hulladékgyűjtőket, valamint kulturált illemhelyeket és biztonságos, környezetkímélő, ellenőrzött tűzrakó helyeket biztosít, illetve alakít ki.
Az Önkormányzat a Jánoshegyi utat felújítja, és a közvilágítást oly módon alakítja ki, hogy az ne terhelje felesleges fénnyel a környezetét.
Az Önkormányzat kisebb játszóhelyeket hoz létre, és az Anna-réten található játszóteret teljesen felújítja.