• Újjászületik az egykori lóvasút-végállomás épülete
  • Díjazták a legjobb normafai pavilonterveket
  • Elkészült a Normafa rehabilitációjának első üteme
  • Együttműködési megállapodás a BKK-val
  • Új irányjelző táblák a Normafánál

A szocialisták is támogatják a Normafa rehabilitációját

HÍREK, AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

A szocialisták is támogatják a Normafa rehabilitációját

Hegyvidékiek!

Budapestiek!
 

Az Országgyűlés a 2013.évi CXLVIII. számú törvénnyel rendelkezett a Normafa Park történelmi sportterület fejlesztéséről, amelynek következtében, a rehabilitációban érintett területek, mint közfeladat ellátáshoz szükséges ingatlanok, ingyenesen a Hegyvidék Önkormányzat vagyonkezelésébe kerültek.

A beruházás megvalósítását - a természeti környezet egységére való tekintettel - a Zugligeti úttól Budakeszi határáig, a Szépjuhászné úttól a Hegyhátig terjedő terület figyelembevételével, a Hegyvidék Önkormányzat kapta feladatul.

A Normafa a főváros kedvelt kirándulóhelye, természeti kincse, értékes történelmi öröksége, „ékszerdoboza”, ahol a II. Világháború előtt pezsgő sportélet folyt. Számos, azóta felszámolt létesítmény szolgálta az akkori polgárokat, akik a 140 évvel ezelőtt forgalomba helyezett fogaskerekű vasúton élvezhették a Szabadság hegy szépségét a tisztásokról eléjük táruló tájat.

Most a terület rendezetlen, szemetes, megközelítése egyre nehezebb. A parkolás megoldatlan, a kellemes pihenéshez szükséges infrastruktúra hiányos, az építmények állapota kritikus.

A Normafa környékén élők nagyon sok kényelmetlenséget kénytelenek elviselni, különösen a közlekedés okoz gondot. A rendezetlen állapot biztonságérzetüket is hátrányosan befolyásolja.

A Magyar Szocialista Párt az itt lakók, valamint a szomszédos kerületekben élő emberek, Budapest polgárainak életminősége szempontjából fontosnak tartja a Normafa korszerűsítését, a közlekedés rendbetételét! Azt szeretnénk, hogy a családok, a természetjárók, a biciklisek, az iskolások, a téli sportok iránt érdeklődők és azok művelői, minél szélesebb körben hozzáférhessenek a terület nyújtotta élvezetekhez, a környezetbarát szolgáltatásokhoz!

Ezért szavaztak igennel önkormányzati képviselőink a Hegyvidék Önkormányzatának a Normafa fejlesztésére vonatkozó előterjesztésére, s fogadták el az annak alapján született határozatot, amely tartalmazza a fejlesztésre vonatkozó megoldási javaslatokat.

A Hegyvidék Önkormányzat 2015. január 23-ai, a Normafa fejlesztése tárgyában hozott döntését megerősítendő, a Magyar Szocialista Párt felhívja polgáraink figyelmét az alábbi kérdésekre.

  1. A Normafa épített és természeti környezetének korszerűsítése halaszthatatlan!
  2. Annak érdekében, hogy a fejlesztés során a közérdek érvényesülhessen, a beruházás átláthatóságának biztosítására, szabályozottságára van szükség! A Normafa projekt gazdája a Hegyvidék Önkormányzat, ezért továbbra is az ő felelősségük polgáraink tájékoztatása, véleményük folyamatos kikérése, javaslataik meghallgatása.
  3. A Normafa projekthez kötelező jelleggel kellene kapcsolni a Fogaskerekű korszerűsítését, pályájának teljes rekonstrukcióját, meghosszabbítását a Széll Kálmán tértől, a Normafáig! Most az a veszély fenyeget, hogy a fogaskerekűt leállítják, mert a főváros forrásait a kormány egyre nagyobb mértékben szűkíti.
  4. A Normafa törvényben foglaltak megvalósításához szükséges források ismeretesek. A Normafa törvényben foglaltak a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya szerint két, egy csökkentett nettó 6 milliárdos program, és a Normafa teljes rehabilitációjának költségeit tartalmazó közel 12 milliárd Ft-ba kerülő program szerint is kivitelezhetők. Annak érdekében, hogy a korszerűség követelményei érvényesüljenek, s egy európai értelemben is jelentős, értékes környezet létesüljön, a Normafa teljes rehabilitációját támogatjuk.

Polgárainknak május 17-én a Normafa történelmi sportterületről szóló törvény alapján előírt közérdekű célú fejlesztés megvalósulásáról kell szavazniuk. Azok, akik nem tájékozódnak és nem nyilvánítanak véleményt felelősei lesznek annak, hogy a hegyen megáll az idő!

Minden változást nehéz döntések sorozata előz meg. Az itt élőknek meg kell azonban hallaniuk az idők szavát, és támogatniuk kell a fejlesztéseket!

A Magyar Szocialista Párt XII. kerületi szervezete, a Normafa projektben érintett fővárosi, valamint II. kerületi szervezetekkel egyetértésben, nem csupán támogatni kívánja a Kerületi önkormányzat programját, hanem cselekvő módon kíván hozzájárulni a Normafa természeti adottságainak védelmét, élvezhetővé tételét szolgáló beruházáshoz. Küzdeni fog azért, hogy a kormány értékrendjében helyére kerüljön a Normafa európai mérce és igény szerinti korszerűsítése, s a szükséges források megnyíljanak a fejlesztések megvalósítása érdekében!

A Normafa fejlesztéséről szóló népszavazás erőpróba, amely közelebb visz annak eléréséhez, hogy a kormány a Normafa helyreállításával kapcsolatos aggodalmainkat megszívlelje, és az ország lehetőségeihez arányosan bizonyítsa, hogy nem csupán a stadionok fontosak a számára!

Minden szavazat számít! Szavazatainknak súlya van! Reménykedjünk abban, hogy a május 17-i népszavazáson elegen leszünk ahhoz, hogy a kormány döntéshozóiig elhallatsszon az IGEN!

 

   Őrsi Gergely                                                    Horváth Csaba                                               Katona Tamás

az MSZP II. kerületi                                    fővárosi Önkormányzati                                   az MSZP XII. kerületi

    elnöke                                                  képviselő, MSZP frakcióvezető                                          elnöke