• Újjászületik az egykori lóvasút-végállomás épülete
  • Díjazták a legjobb normafai pavilonterveket
  • Elkészült a Normafa rehabilitációjának első üteme
  • Együttműködési megállapodás a BKK-val
  • Új irányjelző táblák a Normafánál

Egyeztetés a Városmajori Parkbarátok Egyesületével

HÍREK, AKTUALITÁSOK, ESEMÉNYEK

Egyeztetés a Városmajori Parkbarátok Egyesületével

A Városmajori Parkbarátok Egyesülete decemberben levelet írt Pokorni Zoltán polgármesternek, amelyben a levélírók a Normafa rekonstrukcióval kapcsolatos aggályaikat fogalmazták meg. A 2014 január elején történt időpont egyeztetés nyomán február 5-én sor került a személyes találkozóra a felmerült problémák megvitatása érdekében (sajnálatos módon január végén az egyesület az egyik internetes felületen arról tájékoztatta az olvasókat, hogy nem kaptak választ a polgármestertől). Időközben az egyesület további két – ezúttal nyílt - levelet fogalmazott meg.

Február 5-én a személyes megbeszélés keretében a következő kérdések merültek fel. Az egyesület kifogásolta, hogy a Parlament által 2013 őszén elfogadott Normafa Park törvény kiveszi a területet a Natura 2000 besorolás alól. A polgármester tájékoztatta Unger Zsuzsannát és Barnyi Katalint arról, hogy valószínűleg nem megfelelő forrásból kapták az információt, ugyanis a törvény nem veszi ki a területet a Natura 2000 besorolás alól. Az egyesület szerint a Normafa Park törvény ellentétes az Alkotmánnyal. Véleményük szerint vagy sportolás vagy természetvédelem működhet a területen, a kettő együtt nem megy. Az Alkotmányban azonban mindkettőhöz joga van az állampolgároknak, tehát az egyesület félreértelmezi az Alkotmányban leírtakat. Pokorni Zoltán nem ért egyet a vagy-vagy lehetőséggel, véleménye szerint mindenkinek joga van kimenni a természetbe, és ott akár sportolni is (természetesen a természetvédelmi szempontokat és előírásokat figyelembe véve). Sőt, mondhatni fontos célkitűzés, hogy az egyre inkább elkényelmesedő, tévé elé „ragasztott” társadalom kimozduljon, egészségesebben éljen, sportoljon, kiránduljon, levegőn legyen.

Unger Zsuzsa kifejtette, hogy fontos, hogy a Normafa rehabilitációra fordítható összeget az önkormányzat a terület természeti helyreállítására fordítsa, így például a kerékpárosok és motorosok által lepusztított lejtők, területek rehabilitálására. A polgármester messzemenőkig egyetértett azzal, hogy a természetkárosítást meg kell állítani, és kifejtette, hogy ezt azonban önmagában a helyreállítással nem lehet megoldani, olyan feltételeket kell teremteni, hogy ez a későbbiekben ne fordulhasson elő. Példaként említette a down-hilles kerékpározás szigorú szabályozását a hegyen akár kijelölt pálya segítségével, akár a korábban már ötletként felmerült kerékpáros licensz bevezetésével.

Az egyesület kifogásolta, hogy a törvény új épületek (pl. szállodák) építését deklarálja. Pokorni Zoltán elmondta, hogy a törvény semmi ilyet nem tartalmaz, a félreértés oka valószínűleg a törvény indoklásában megfogalmazott idegenforgalmi szempontok miatt adódik. Szabó-Kalmár Éva, az önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Iroda vezetője tájékoztatott, hogy a törvény mindössze azt határozza meg, hogy a kiszolgáló helyiségeket (pl. illemhelyek, öltöző) milyen keretek között lehet megvalósítani, hogyan lehet a lepusztult műemlék épületeket rekultiválni. Az önkormányzat egyáltalán nem tervez új épületeket építeni (a szállodaipar ezen a területen nem is lenne életképes), azt azonban fontos tudni, hogy egyes műemlék épületek felújítása, új funkcióval való megtöltése, és ez által a pusztulástól való megmentése járhat minimális bővítéssel. Ebben egyébként nagy segítségünkre lesz az Örökségközösség Alapítvány a Fenntartható Örökségvédelemért szervezet.

Abban egyetértettek a felek, hogy fejlesztésre szükség van, hiszen a jelenlegi állapot nem tartható. A polgármester itt példaként említette a műemlékek pusztulását, az erdőben parkolást, a szemetelést, a kerékpárosok okozta talajeróziót, a János-hegyi út az autósok által történő szabálytalan használatát is. Azt nem tartja megoldásnak, hogy teljesen kitiltsák a kerékpárosokat, hiszen ez jelenleg is így van, mégsem törődött vele senki. Alternatív megoldásokat kell kínálni, hogy a természetet is megóvjuk, de az emberek is hódolhassanak szabadidős tevékenységeiknek. Azzal egyetértett, hogy a gépkocsiforgalmat csökkenteni kell, és új parkoló létesítését nem fent a hegyen, hanem lejjebb lehet csak elképzelni. A tömegközlekedési eszközök használatát segítheti majd, ha a Fogaskerekű nyomvonala meghosszabbodik a Szél Kálmán tér ill. a Normafa irányában.

A megbeszélésen szóba került a hóágyúzás, a síliftek létesítésének kérdése is. Pokorni Zoltán elmondta, hogy mint minden más fejlesztési lehetőség, így ez is a környezetvédelmi hatásvizsgálatok és az ezeken alapuló megvalósíthatósági tanulmány függvénye, amelyek alapján a helyi népszavazás mondja ki a végső szót ebben a kérdésben. A hóágyúzás megvalósíthatósága hasonló a síliftekhez, de nyilvánvalóan figyelembe kell venni az időjárási viszonyokat is. A polgármester azt azonban elmondta, hogy manapság már alig egy-két országban használnak vegyszeres hóágyúzást, Magyarország nem tartozik ezek közé, itt a természetvédelmi szempontok szigorúan szabályozzák ezt a kérdést. Megvalósítás esetén az esetleges talajeróziót a külföldi és hazai példák alapján egyébként vízelvezető árkokkal lehet megoldani.

Szóba került, hogy szükséges-e nagy kápolna építése a területen, az egyesület ezzel kapcsolatosan is kifejtette aggályait. Bár a törvény valóban elvi lehetőséget biztosít egy engesztelő kápolna építésére, ez egy 100 m2 körüli kis építmény lehet, amely adományokból épülne fel. Ez azonban csak egy lehetőség, megvalósulása egyrészt a Natura 2000 hatásvizsgálatok eredményeitől függ, másrészt a katolikus egyház döntésétől, hogy támogatják-e a kápolna megépülését.

Fontos kérdés a polgárok környezettudatos nevelése is. A tárgyalópartnerek egyetértettek abban, hogy a zöld területeket hozzuk a városba, és ne a várost a zöld területekre, ezért a zöld területek beépítése senkinek nem célja. A kirándulókat, szabadidősportokat űzőket pedig tájékoztatni kell arról a régi szabályról, hogy amit beviszel az erdőbe, ami nem oda való, azt haza is kell vinni (ahogy a szendvics és a teli üdítős flakon elfért a hátizsákban, úgy el kell, hogy férjen az üres flakon és a nejlonzacskó és papír is hazafelé). Éppen ezért az erőbe nem szokás szemeteseket telepíteni, ezek ürítése egyébként is felesleges és nagy terhet jelentene az erdő karbantartójának. Természetesen egy ilyen forgalmas helyen, mint a Normafa bizonyos mennyiségű hulladékgyűjtő elhelyezése szükséges, de alapvetően ez sem az erdőben, hanem a forgalmasabb induló vagy érkező helyeken. A környezet védelme szempontjából a tájékoztatásnak ezért nagy szerepe van.

A tárgyaló partnerek egyetértettek abban, hogy meg kell találni a kompromisszumos megoldást, amely során a természet nem károsodik, ugyanakkor a városi emberek is megtalálják örömüket az erdőben való sétálásban, túrázásban, vagy éppen a természeti környezetben történő sportolásban, mozgásban, kikapcsolódásban.