• Újjászületik az egykori lóvasút-végállomás épülete
  • Díjazták a legjobb normafai pavilonterveket
  • Elkészült a Normafa rehabilitációjának első üteme
  • Együttműködési megállapodás a BKK-val
  • Új irányjelző táblák a Normafánál

GYAKORI KÉRDÉSEK

Mi a baj a Normafával?

Bár a Normafa erdő besorolású terület, mégis évtizedek óta parkként használják a budapestiek. Rengetegen látogatják úgy, hogy nincs meg az ehhez szükséges infrastruktúra. Nincs például WC, orvosi felügyelet, nincsenek öltözők, de nincs rendezve a környéken a parkolás sem, ezért hétvégén sokszor az erdőben, a természetvédelmi területen állnak a gépkocsik, ráadásul gyakoriak az autófeltörések is. Arra is volt példa, hogy szatírt fogtak a környéken, és sajnos történtek erőszakos bűncselekmények is. Télen a rendezetlenség miatt előfordulnak súlyos síbalesetek. Gyakoriak a konfliktusok a sízők és a szánkózók közt, ha nincs hó, akkor pedig a biciklisták és a sétálók között van feszültség. Ezeket a problémákat szeretnénk megoldani.

Kinek az ötlete volt, hogy hozzányúljunk a Normafához?

Több mint tíz éve napirenden van már a Normafa rehabilitációja. Egészen a hetvenes évekig fantasztikus sí élet volt a területen (hóágyúval, felvonókkal, lesiklópályákkal és ugrósánccal), ezt többen többször megpróbálták már helyreállítani, eddig sikertelenül. Hosszú évek óta téma a közbiztonság javítása és az alapvető infrastruktúra kialakítása a Normafára látogatók visszajelzései alapján.

Miért kellett ehhez törvényt alkotni?

2013 őszéig a Normafa szó szerint gúzsba volt kötve a területre vonatkozó jogszabályokkal. Budai Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 besorolás, védett erdő, amire vonatkozik az erdészeti, a természetvédelmi és az agglomerációs törvény. Magyar állami tulajdon volt, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészeti kezelésében, de a XII. kerület szabályozása és a fővárosi szabályozás egyaránt vonatkozott rá. Emiatt a rendkívül bonyolult és átláthatatlan szabályozás miatt semmit nem lehetett csinálni a területen, és ez játszott közre abban is, hogy az elmúlt évtizedekben méltatlanul elhanyagolt lett, és leamortizálódott a Normafa környéke. A Magyar Országgyűlés végül 2013 szeptemberében törvényt alkotott a Normafa rehabilitációval kapcsolatban. A Magyar Kormány pedig vállalta, hogy az ehhez szükséges költségeket biztosítja, és a terület rendezésének kidolgozását a Hegyvidéki Önkormányzatra bízta.

Ha önálló törvény van a Normafáról, akkor itt bármit lehet csinálni?

Természetesen nem. Továbbra is nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a Normafára, mint például a Natura 2000 besorolás, a Fővárosi Településszerkezeti Terv, vagy a XII. Kerület építési szabályzata.

Ha van Normafa-törvény, akkor kötelező kivitelezni az abban meghatározottakat?

A törvény csak lehetőséget, egyfajta keretet ad az önkormányzatnak, de úgy, hogy saját szabályozásával ennél csak szigorúbban járhat el.  Helyreállíthatja például a régi hóágyúkat, vagy sílifteket, de nem kötelező ezt megtennie. Minden konkrét kérdésben csak akkor lesz döntés, ha a természetvédelmi vizsgálatok és a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte után a hegyvidékiek ezeket az információkat megismerik, és az itt élők helyi népszavazás keretében döntenek arról, hogy milyen fejlesztések legyenek a Normafán.

Ki kezeli most a Normafát?

Fontos tudni, hogy a terület állami tulajdonban van. A Normafa Park történelmi sportterületébe tartozó területek vonatkozásában 2014 tavaszáig a vagyonkezelő a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet volt. A törvény értelmében a vagyonkezelés átkerült a Hegyvidéki Önkormányzathoz, és megtörtént az ingatlanok birtokbavétele. A képviselő-testület döntött a Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető Intézmény alapításáról, amely 2014. május 1-jével jött létre. A szervezet felelős az önkormányzat kezelésébe került mintegy 340 hektáros parkerdő fenntartásáért, az erdészeti hatóság által előírt erdőgazdálkodási terv végrehajtásáért, valamint a területen lévő és az önkormányzat vagyonkezelésébe került több mint ötven ingatlanért.  Az önkormányzat megbízta a Pilisi Parkerdő Zrt.-t az erdőgazdálkodási munkák szakmai irányításával, erdészeti feladatok ellátásával.

Miért kell sí központot építeni egy olyan városban, ahol alig van hó?

A Normafát márciustól decemberig, az év nagy részében sétálók, túrázók, kirándulók, vagy kerékpárosok látogatják, ezért tervezünk négy évszakos rehabilitációt a területre. Futócsíkot, játszótereket, túraútvonalakat, kerékpárpályát, szabadtéri sporteszközöket szeretnénk kijelölni, vagy építeni ebből a célból. Tehát a sí, bár fontos, közel sem a leghangsúlyosabb része a terület rendbetételének. Ugyanakkor azt is érdemes átgondolni, hogy közel ötven évig virágzó sí élet volt a Normafán. Nagyon kevés olyan hely van a világon, ahol egy ennyire jó adottságú terep várná a sízőket, ilyen közel egy európai nagyvároshoz.  Az elmúlt évtizedek megmutatták, hogy a hely kiválóan alkalmas arra, hogy gyermekeink az első „lépéseket”, csúszásokat itt tehessék meg, hogy aztán nagyobb biztonsággal tudjanak síelni komolyabb pályákon. Ezt a lehetőséget érdemes lenne kihasználni, megújítani a Normafát, hiszen így is a budapestiek ezrei keresik fel egy szebb hétvégén. Sí központot azonban nem tervezünk. Szeretnénk a gyerekeknek kulturált síelési körülményeket biztosítani, a síelőket elkülöníteni a szánkózóktól, mivel az elmúlt években számos baleset történt amiatt, hogy nem voltak kijelölt pályák. Természetesen tennénk mindezt a környezeti hatásvizsgálatok figyelembevételével.

Ha bármiféle fejlesztés lesz, nem fog jelentősen megnőni a forgalom a környéken?

Éppen ellenkezőleg, a gépkocsiforgalmat csökkenteni szeretnénk. Ehhez szükséges a parkolási kapacitás bővítése (de ezt nem a Normafánál fent tervezzük) és a tömegközlekedés fejlesztése, amelynek egyik legfontosabb eleme a Fogas és a Libegő korszerűsítése.

Mennyi fát kell kivágni?

A sajtóban több helyen megjelent alaptalan vádaskodásokkal és rémhírekkel ellentétben semmiféle erdőirtást és fakivágást sem tervezünk. Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a természetvédelemre és környezettudatos gondolkodásra, nem véletlen, hogy számos ilyen jellegű programunk, kezdeményezésünk volt az elmúlt években az alternatív energiafelhasználástól kezdve a kerületi muskátli osztáson át, egészen a komposztálási programig. A Gesztenyés kert rehabilitációjánál például több ezer cserjét és virágot, valamint 116 fát ültettünk. Itt is hasonló szemlélettel és gondossággal fogunk eljárni. A szigorú Natura 2000 környezeti hatásvizsgálat tanulmány pontos iránymutatást ad a lehetőségeket illetően, amely behatárolja a fejlesztés pontos helyét. Vélhetően csak a régi sípályák nyomvonalán levő bozótos, cserjés részeket kell majd megtisztítani. Ha a szakvizsgálatok fakivágást engedélyeznek, és ezt a megvalósíthatósági tanulmány elkerülhetetlennek tartja, azt a végleges tervekből pontosan látni fogják a kerületben élők, akik a részletes tervek megismerése után dönthetnek a Normafa helyreállításáról. Az önkormányzat egyébként vállalta, hogy ilyen esetben minden kivágott fa helyett másikat ültet.

Mi szükség van egy hatalmas kápolna építésére?

Ilyen terveink sincsenek, ez is tévesen jelent meg több helyen a sajtóban. Bár a törvény egy 500 négyzetméteres épület felépítésére is lehetőséget adna, ennél csak jóval kisebb (100 nm körüli) kápolnát engedélyezne a helyi szabályozás. Hogy lesz-e kápolna ezen a területen, azt nem tudjuk, mindenesetre ennek az adományokból (és nem közpénzből) épülő kis engesztelő kápolnának a megépítése már 1930 óta tervben van.

Lesznek-e új szállodák és egy új, nagy sportcentrum is?

Semmiféle ilyen terv nincsen. Elsősorban a régi, meglévő, de évek óta sajnos lepusztult, elhanyagolt, rossz állapotú épületek felújításával és műemléki helyreállításával szeretnénk megteremteni a szükséges épített infrastruktúrát. Szeretnénk felújítani a Fácános területén levő régi villaházat, a Lóvasutat, a Kossuth Lajos Nevelőotthon romos épületét és a parkoló melletti, régi síházat is. (A Fácános egyébként is fontos része a rehabilitációnak, hiszen a most romos, elhanyagolt és körbekerített területen egy új közösségi teret szeretnénk létrehozni.) Szintén felújításra szorul az erdőben levő budai rekreációs központ (Budai Sporthotel). Minimális új építést tervezünk, ilyen lehet például a meghosszabbított Fogaskerekű Vasút új végállomása, de ezeknek a terveknek a véglegesítése is csak a hatásvizsgálatok és megvalósíthatósági tanulmány alapján történik meg.

Miért kell parkolókat építeni a Normafánál?

A parkolókból fönt a Normafánál továbbra is csak egy lenne. A murvás, most is parkolóként használt részt szeretnénk meghosszabbítani a Konkoly-Thege úton úgy, hogy ez zöldfelület elvesztésével ne járjon. A Fácános ingatlan együttes területén belül lehet még kialakítani parkolót, valamint a Lóvasút mellett, ami azért fontos, mert innen tömegközlekedés (Fogas, Libegő, buszok) viheti fel a sízőket és a kirándulókat, futókat is a Normafához. A Fogas vonala mellett szintén ki lehet alakítani kisebb parkolókat, de erre majd a megvalósíthatósági tanulmány adja meg a pontos javaslatot.

Mikor láthatjuk a terveket?

A Natura 2000 környezeti hatásvizsgálat anyagát az Önkormányzat sajtótájékoztató keretében bemutatta a nagyközönségnek 2015. január elején, a teljes anyag elérhető a normafa.info honlapon. A konkrét tervekhez az előkészítő javaslatok a megvalósíthatósági tanulmány első részében kerültek kidolgozásra, amely anyagot az önkormányzat 2015. április 15-én sajtótájékoztató keretében mutatott be a nyilvánosságnak. (A sajtóban korábban több helyen felbukkant állítólagos tervek csak koncepcionális vázlatok voltak, amelyeknek nem sok köze van ahhoz, hogy végül hol tervezzük kijelölni például a gyereksípályát, vagy a futó és kerékpáros köröket, túrautakat.) Amennyiben a hegyvidékiek a május 17-i népszavazáson támogatják a Normafa rendbetételét, a részletes tervek kidolgozása ezután történik meg.

Mi lesz ebből fizetős?

Nem lesz fizetős a sétálás, túrázás, kirándulás, futás, sífutás, biciklizés. Ha a környezetvédelmi vizsgálatok engednek síliftet, annak a használata jó eséllyel fizetős lesz (amint az korábban - amikor működött még sílift a Normafán - is így volt). A fenti parkolót is célszerű lenne fizetőssé tenni, hiszen így tudnánk azt elérni, hogy az emberek a gépkocsi helyett inkább a tömegközlekedést válasszák.

Mennyire fogja károsítani a környezetet ez az egész?

A Normafa környéke elhanyagolt, gyakran szemetes, hétvégeken sokan a természetvédelmi területen, az erdőben parkolnak, és sajnos vannak napok, amikor több száz méteres dugóban álló kocsisor szennyezi az erdő tiszta levegőjét. Ezt szeretnénk megszüntetni, tehát enyhíteni a mostani környezeti terhelését, szennyezettségét a területnek.

Mi fog történni a csíkos boglárkával?

A Natura 2000 hatásvizsgálat természetesen vizsgálta a rehabilitációnak e veszélyeztetett lepkefajra gyakorolt hatását is. A vizsgálat szerint a régi sípályák cserjés, bozótos részeinek a megtisztítása nemhogy veszélyezteti, hanem növelheti a csíkos boglárka túlélési esélyeit, mivel az elmúlt évtizedek alatt az elhanyagolt rétek elcserjésedése területeket vett el az élőhelyéből. A tanulmány majdnem két teljes életciklus vizsgálatával természetesen javaslatot tesz arra, hogy ennek a szép kis lepkefajnak hogyan lehet megőrizni, vagy akár bővíteni a természetes élőhelyét. Mindenkit szeretnénk megnyugtatni, vigyázni fogunk rá!

Milyen párbeszédet folytat az önkormányzat a polgárokkal?

A szigorú környezetvédelmi hatásvizsgálatokkal és a tanulmányok elkészítésével párhuzamosan, már másfél éve folyamatosan egyeztetünk az itt élőkkel, civil szervezetekkel, hogy megismerjük az emberek véleményét, kérdéseit, kéréseit, javaslatait.

Hegyvidéki polgárokkal, több tucat civil szervezettel, környezetvédőkkel – a projektet támogatókkal és ellenzőkkel - folytattunk megbeszéléseket, és ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. Számos érdeklődő, ill. javaslattevő levél érkezik hozzánk, amelyeket igyekszünk mielőbb megválaszolni. Szerveztünk és a továbbiakban is tervezünk lakossági fórumokat, amelyeken a projekt aktuális állásáról tájékoztatjuk az érdeklődőket, akik feltehetik kérdéseiket, elmondhatják javaslataikat.

Mindazoknak a véleményére számítunk, akiknek szívügye a Normafa megújítása, vagy csak egyszerűen szereti, látogatja ezt a szép természeti értéket. Továbbra is várjuk e-mailben is a polgárok kérdéseit, javaslatait a kapcsolat@normafa.info e-mail címen, vagy levélben.

Miért kell helyi népszavazást tartani a kérdésben?

Bár a Normafát a fővárosiak közül sokan használják sportolásra vagy a szabadidő aktív eltöltésére, mégis ez a terület a XII. kerületiek otthona. Úgy helyes, ha a szükséges hatásvizsgálatok és a részletes tervek megismerése után ők mondják ki a végső szót a Normafa jövőjével kapcsolatban.

Mikor kezdődnek a munkálatok?

Semmiféle munka nem kezdődhet addig, amíg a helyi népszavazáson az itt élők nem döntenek arról, hogy a szigorú környezetvédelmi vizsgálatokra épülő tervek megvalósuljanak-e a Normafánál.

Lehet-e kisebb fejlesztéseket csinálni a vizsgálati eredményektől függetlenül?

Egyelőre csak olyan fejlesztéseket tervezünk, illetve valósítottunk meg, ami nem függ a környezeti hatásvizsgálatok és a megvalósíthatósági tanulmány eredményétől. Ilyen volt például a Libegő felső végállomásánál levő játszótér felújítása, amely a környezetbe illeszkedő új játékokkal, valamint fából készült növény- és állatfigurákkal egészült ki a rekonstrukció során. Az átépítés tervezési folyamatába az önkormányzat civil szervezeteket is bevont, amelyek hasznos javaslatokkal segítették a tervezők munkáját. Szintén szeretnénk felújítani az Anna rétnél levő játszóteret is, és a két játszótér közelében környezetbarát megoldással illemhelyek kialakítását is tervezzük.

Mekkora kár érte a Normafát a 2014 december eleji jégkár során?

Drámai helyzet alakult ki az időjárás miatt december első napjaiban az ország több területén, így a Normafánál és környékén is. A nagy mennyiségű ónos eső ráfagyott a fákra, a jég súlya alatt karvastagságú ágak szakadtak le, és egész fák fordultak ki gyökerestől. A szélsőséges időjárás hatalmas pusztítást végzett a Normafa erdeiben.  A Pilisi Parkerdő Zrt. területén országosan 20 ezer hektár erdőt érintett a jegesedés, a károk pontos felmérésére az erdészeti utak járhatóvá tételét követően kerülhet sor a következő hetekben, pontos adatokat ezért csak ezután láthatunk. A pusztítás látványa szívszorító, a természeti katasztrófát jól illusztrálják a http://www.normafa.info/hu/jeges-katasztrofa oldalon található képek. Mivel a terület megtisztítása és biztonságossá tétele még heteket vagy akár hónapokat is igénybe vesz, egyelőre nem javasoljuk az erdő látogatását. Kérjük, figyeljék és tartsák be a tiltó jelzéseket a balesetek elkerülése érdekében.